Strona Główna

Godlo Polski

 Tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności.

W. Humboldt.

Kierując się słowami niemieckiego filozofa i językoznawcy – Wilhelma von Humboldta, dbam o to, by dokonywane przezemnie tłumaczenia były wyważone pod względem językowym, staram się by tłumaczenia oddawały precyzyjnie znaczenie, a nie stanowiły jedynie dosłowe przekłady na dany język. Aby temu sprostać potrzebny jest szeroki zasób wiedzy i znajomości wielu dziedzin.

W Polsce ukończyłem studia wyższe i studia podyplomowe w dziedzinie metalurgii. Pracując na stanowisku kierowniczym i równocześnie pracując społecznie jako przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, poznałem bliżej dziedziny organizacji pracy, ekonomii, finansów księgowości i prawa. W Kanadzie w roku 1989 po spełnieniu wszystkich wymogów zostałem przyjęty do Związku Tłumaczy OTTIAQ i jestem  « traducteur agréé » co jest odpowiednikiem tłumacza przysięgłego. Moje tłumaczenia na język francuski są uznawane przez wszystkie urzędy i instytucje w Kanadzie. Specjalizuje się w tłumaczeniach dokumentów oficjalnych jak świadectwa urodzenia, ślubu, zgonu, akty rozwodów, oraz świadectwa szkolne dyplomy i inne.

 

 

 

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s